K3CI

Projekat prekogranične saradnje “Kaleidoskop savremene kulture i kreativnih industrija” ili skraćenog naziva K3CI realizuje se u saradnji sa novosadskim i mađarskim udruženjima i institucijama Kulturanova, Kép-Szín-Ház i Maszk, sa osnovnim ciljem da se osnaži saradnja među savremenim kulturnim i kreativnim scenama Mađarske i Srbije.


Šta tačno radimo? Upoznali smo 70 mladih umetnika i menadžera u kulturi i omogućili im da razgovaraju, pokažu šta sve rade, razviju nove ideje, razmišljaju o svojoj publici i kako da je prošire… i to sve putem radionica, predavanja i druženja.

Želimo da učesnici projekta osnaže svoje profesionalne kompetencije, umetničku produkciju i prenesu znanje koje imaju drugim učesnicima. Uključili smo u projekat “Kaleidoskop savremene kulture i kreativnih industrija” 50 menadžera u kulturi i producenata iz Srbije i Mađarske, kao i 20 mladih umetnika iz sveta filma, muzike i vizuelnih umetnosti, ali i publiku iz regiona, kako bismo poboljšali komunikaciju između kulturnih delatnika u naše dve države, pojačali veze koje već postoje i napravili nove projekte u kulturi.

Uz to, želimo da napravimo i platformu za promociju i saradnju mladih umetnika, uz popularizaciju umetnica.

Projekat K3CI realizujemo uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Za sadržaj ovog teksta odgovorno je isključivo udruženje Cinema City i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela Programa.