Cirkus gradi poverenje

Kroz brojne projekte koje je Udruženje Cinema City do sada realizovalo, pokazalo se da je umetnost vrlo efikasno sredstvo edukacije. Učenje kroz umetničko iskustvo donosi priliku da se bavimo raznim temama, otkrivanjem i razumevanjem ljudskog ponašanja, razmišljanja i unutrašnjih potencijala mladih.

Savremeni cirkus, kao vrsta izvođačke umetnosti, još uvek nije dovoljno zastupljen u Srbiji, ali je veoma snažno sredstvo kojim se izaziva, „provocira“ razmišljanje o važnim društvenim pitanjima, kao i učešće u kreativnom rešavanju problema. 

Kako živimo u multietničkoj i multikulturalnoj sredini, projekat „Cirkus gradi poverenje“, kroz kreativan i umetnički rad sa mladima Novog Sada na polju savremene scenske umetnosti i kreativnih industrija, ima za cilj borbu protiv predrasuda o različitosti, kao i prevenciju i suzbijanje nasilnog ekstremizma.


Projekat „Cirkus gradi poverenje“ realizuje Udruženje Cinema City u saradnji sa Ludifico i Kreativnim pogonom, dve organizacije iz Novog Sada koji vode školu savremenog cirkusa i koje već imaju bogato iskustvo u društveno angažovanom radu i radu sa osetljivim grupama. 


Radionice savremenog cirkusa, grafičkog dizajna, fotografije i event menadžmenta tokom januara, februara i marta za mlade iz Novog Sada kombinovaće teoriju, praktične vežbe i primere, a osnovne teme oko kojih će se radionice oblikovati su interkulturalizam i borba protiv predrasuda u našem društvu. 

Odabrani učesnici će biti jedan tim koji će raditi i učiti u različitim formatima sa svojim mentorima, svi angažovani na projektu stvaranja i promovisanja savremenog cirkuskog performansa, koji će problematizirati ponašanje i društvene trendove koji dovode do nasilnog ekstremizma. 

Dok će jedna grupa mladih raditi na samom performansu, drugi učesnici će imati priliku da pohađaju radionice grafičkog dizajna, fotografije i event menadžmenta i biti zaduženi za kreiranje elemenata neophodnih za promociju performansa. Na kraju projekta će učesnici predstaviti rezultate svog rada đacima iz novosadskih srednjih škola sa ciljem da se na prijemčiv način, putem vršnjačke edukacije, i drugi mladi ljudi osveste o važnim društvenim temama kao što je prevencija ekstremističkog ponašanja.