Kreativnost kao poziv

Projekat „Kreativnost kao poziv“ nadovezuje se na seriju edukativnih projekata koje je Udruženje Cinema City realizovalo u 2017. godini i, kao i prethodni, ima za cilj da mladim ljudima „odškrine“ vrata koja vode u uzbudljivi svet kreativnih industrija i upozna ih sa mnoštvom mogućnosti za lični i profesionalni razvoj. 

Projekat realizuje Udruženje Cinema City uz podršku Uprave za sport i omladinu Grada Novog Sada i u saradnji sa Creative City i HNS Creative.
Znanja iz oblasti kreativnih industrija su multidisciplinarnog karaktera i primenljiva su u različitim oblastima. Kroz  bliže upoznavanje „kreativnih“ profesija poput reditelja, dizajnera, montažera, glumaca, srednjoškolci će dobiti jasniji uvid i pomoć pri profesionalnoj orijentaciji i možda biti inspirisani da se i sami oprobaju u nekoj od kreativnih disciplina. 

U okviru projekta predviđeno je nekoliko edukativnih i informativnih aktivnosti. Po ugledu na metodologiju živih biblioteka biće organizovan događaj gde profesionalci koji se bave kreativnim industrijama – reditelji, producenti, glumci, itd. – predstavljaju „knjige“ koje učenici mogu da „čitaju“, tj. da razgovaraju sa njima i postavljaju najrazličitija pitanja koja se tiču njihove profesije - gde su se školovali, kako su razvijali svoje karijere, koji je najvažniji savet koji su dobili, šta najviše vole da rade, kako izgleda jedan njihov radni dan. Osim toga, predviđeno je da učesnici projekta imaju mogućnost da iskuse kako izgleda jedan radni dan „kreativca“ i upoznaju procese nastajanja umetničkih dela i iz perspektive koja obično nije dostupna regularnim posetiocima.

Naposletku, kroz jednodnevne radionice srednjoškolci će imati priliku da steknu konkretna znanja iz nekoliko obasti kreativnih industrija i tako unaprede sopstvene veštine.