Cinema Contact

Cinema Contact projekat je realizovan između Katedre za vizuelnu kulturu i teoriju književnosti Univerziteta u Segedinu i Cinema City filmskog festivala, a podržan je od strane IPA programa za prekograničnu saradnju Mađarske i Srbije koji kofinansira EU.

Cilj projekta Cinema Contact je:

- Promocija kuturne raznolikosti i edukacija kroz kulturnu razmenu i razumevanje među ljudima koji žive u pograničnom regionu, pre svega kroz film kao vrlo popularnu i efektivnu vrstu medija.

Naročita pažnja tokom projekta bila je posvećena studentima filma, koji su imali priliku da međusobno sarađuju uz podršku profesionalnog kadra tokom kreativnog procesa. Mladi filmski autori iz Mađarske i Srbije bili su pozvani i da učestvuju u takmičarskom programu festival Young Talents Competition. Pored toga, u okviru edukativnog programa Cinema City održana su predavanja koja su pohađali odabrani studenti pograničnog regiona, neki od najznačajnijih filmskih autora i profesionalaca filmske industrije.

Filmovi mladih domaćih autora selekcije Up to 10 000 Bucks prikazani su na segedinskom Univerzitetu, dok je putem selekcije Fokus: Mađarska u izboru čuvenog mađarskog autora Bele Tara, prestavljena nova nezavisna produkcija mađarske kinematografije.

Cinema Contact otvorio je nove veze i ostvario kreativna prijateljstva između Udruženja Cinema City i Univerziteta u Segedinu, mladih autora i ljubitelja filma u pograničnom području, i doprineo promociji srpskog i mađarskog filma, kao i edukaciji filmskih studenata sa obe strana granice. Više informacija o projektu ovde.