Kino Mikser

Na Mikser festivalu, od 8. do 12. juna 2016. godine, Cinema City internacionalni filmski festival iz Novog Sada učestvovao je u uredničkom i producentskom delu programa Kino Mikser.

Mikser festival 2016 održavao se pod sloganom „Osetljivo društvo (Sensitive Society)“, i na kreativan način, kroz bogat i fokusiran program, skrenuo je pažnju na značaj tema poput rodne ravnopravnosti i ženskog stvaralaštva, društvene jednakosti, otvorenog dijaloga, multikulturalnosti i efikasnijeg rešavanja konflikta.

U tom smislu, filmski program, pod uredničkom palicom festivala Cinema City, sastojao se od nekoliko snažnih, emotivnih i društveno osvešćenih filmskih ostvarenja koje je konceptualno povezivala krovna tema Mikser festivala.

Prva tri dana festivala prikazani su filmovi koji obrađuju teme izbeglih lica, njihove integracije u evropsko društvo i humanizacije izbegličke krize, dok su poslednja dva dana u fokusu filmskog programa bili snaga ženskog principa, izuzetna ženska energija kroz promovisanje imperativa rodne ravnopravnosti i uklanjanja nehumanih granica sa kojima se pojedinci svakodnevno suočavaju zbog rodnih, starosnih, rasnih, etničkih, seksualnih, religijskih ili kulturnih razlika i opredeljenja.

Cilj programa je promovisanje humanih vrednosti, saosećanja, ljubavi, važnosti brige o svakom pojedincu, podizanje svesti o urgentnoj potrebi za poštovanjem različitosti, negovanjem uslova društvene jednakosti, otvorenog i konstruktivnog dijaloga, kao i multikulturalnosti. Više informacija na festival.mikser.rs

Rolex Replica Watches megaroelx.com