Arhiva Cinema City 2015.

Up to 10,000 Bucks

Filmovi snimljeni budžetom manjim od 10.000 dolara

Takmičarska selekcija, Up to 10,000 Bucks, predstaviće filmove snimljene budžetom manjim od 10.000 dolara. Jedina selekcija za koju postoji otvoren poziv, na koji se svake godine prijavi više od 200 autora iz celog sveta.