11/10/2017 12:47

Udruženje Cinema City domaćin međunarodnog treninga „FeeLMS for Creativity“

Mladi, kreativnost i kreativne industrije bile su u fokusu 30 učesnika međunarodnog treninga „FeeLMS for Creativity“, koji se održao u Novom Sadu od 1. do 7. septembra 2017. godine. Zahvaljujući ovom projektu, koji je realizovan u okviru Erasmus plus programa sufinansiranog od strane Evropske unije, mladi profesionalci iz Hrvatske, Mađarske, Italije i Srbije, koji se bave kreativnim industrijama i pri tome i sami rade sa mladima, imali su priliku da se tokom sedam dana u Novom Sadu druže, razmenjuju iskustva i predstave rad sopstvenih organizacija koje deluju u lokalnim sredinama. Jedan deo treninga održao se u sklopu programa Cinema City internacionalnog filmskog festivala čije su filmske i muzičke programe učesnici mogli da posećuju u toku večeri i steknu pravu sliku o tome kako kreativne industrije i festivali funkcionišu u praksi.


Tokom treninga učesnici su imali priliku da se upoznaju sa dobrim praksama i interesantnim projektima koji u fokusu imaju mlade, a odvijaju se u oblasti filma, plesa, arhitekture, likovne umetnosti, ulične umetnosti, savremenog cirkusa, IT-ja, performansa. Partnerske organizacije na projektu i same su predstavile sopstvena iskustva. Udruga Domino iz Zagreba predstavila je sopstvena iskustva vezana za razvoj publike, budući da su osnivači dva relevantna festivala savremenog plesa i performansa u Hrvatskoj. Pro Progressione iz Budimpešte učesnicima je približio svoje projekte, kao što je Except koji je imao za cilj da animira mlade iz udaljenih ruralnih područja. Kulturanova iz Novog Sada i Sineglosa iz Ankone su se bavili temom umetničkih intervencija u organizacijama kao i vezom između IT-ja i umetnosti i kulture kroz interesantnu IT aplikaciju Artwalks. Udruženje Cinema City predstavilo je svoja iskustva u organizaciji festivala i uopšte metodologiju upravljanja festivalima, a takođe je predstavljena i metodologija rada sa mladima kroz kreiranje kampanja


Kako bi se osnažili, kapaciteti učesnika i organizacija da sami pripremaju i realizuju međunarodne projekte, teme treninga bile su i projektni ciklus, EU fondovi kao sredstvo međunarodne saradnje, kao i sam Erasmus program koji pruža mnoštvo mogućnosti za razvoj novih projekata. Osim toga, učesnicima je predstavljena i platforma koja služi za saradnji razmenu materijala i sadržaja između učesnika na projektu, kao i onlajn učenje. U pitanju je „FeeLMS for Creativity“ stranica na koju će učesnici postavljati materijale, snimke, fotografije i interesantne izvore podataka koji mogu biti od koristi drugim učesnicima.


Tokom trajanja treninga učesnici su imali priliku da posete Muzej Grada Novog SadaGaleriju Matice srpske, da obiđu Novi Sad i Sremske Karlovce i da se bolje upoznaju sa svojim kolegama iz drugih zemalja. 

Nakon treninga učesnici su dobili zadatak da neku od metoda ili novih znanja koje su usvojili u Novom Sadu, primene u svojim sredinama u radu sa mladima i postave materijale (fotografije, tekstove, video materijale) na onlajn platformu, kako bi svi učesnici projekta mogli da prate iskustva i uče iz dobrih primera.


Naredna aktivnost na projektu biće seminar u Ankoni u aprilu 2018. godine gde će se predstaviti iskustva učesnika i aktivnosti koje su u međuvremenu realizovali.