14/06/2011 09:11

"Sedam nevidljivih ljudi" u Omažu stranom autoru

Selekcija: Omaž stranom autoru - Šarunas Bartas

Film “Sedam nevidljivih ljudi” je Bartasovo ostvarenje sa najviše dijaloga i politički najkonkretniji od svih prethodnih filmova. Iako ima mnogo dijaloga, malo je smislene konverzacije, što povezuje junake ovog filma sa beznađem iz njegovih prethodnih ostvarenja. Svi junaci izgleda da pokušavaju da pobegnu od prošlosti i politke sveta koji izgleda da im ne daje slobodu ni šansu da počnu  ispočetka.

Na jugu bivšeg Sovjetskog Saveza, Krimu, upoznajemo se sa grupom ljudi otuđenom od društva, svako iz svog razloga. Neki beže od zakona, neki od samih sebe. Kada pobegu, njihov konflikt sa svetom postaće čak veći. Osećanja se neprestalno menjaju od mržnje ka ljubavi. Ali njihova je sudbina već određena i gotovo je nemoguće promeniti je.