13/12/2022 03:15

R2C predstavlja: Aleksandar Carić Car na CON-u

U okviru konferencijskog dela oba dana CON-a, 17. i 18. decembra u SKCNS Fabrika, biće organizovana predavanja i paneli na temu umrežavanja u kreativnim industrijama.

Reke za lokalne zajednice!

Na jednom od panela CON-a učestvovaće i Aleksandar Carić Car, selektor internacionalnog programa Festivala uličnih svirača, a o ostalim panelistima, programu, satnici i načinu rezervacije besplatnih ulaznica, pročitajte više ovde.

Nove najave slede uskoro.

Aleksandar Carić se dominantno bavi selekcijom, integrisanjem, usmeravanjem i edukovanjem muzički nadarenih ljudi. Formalno, Aleksandar radi od 2008. godine kao umetnički direktor projekta „Orquestra Criativa de Santa Maria da Feira“ za Opštinu Santa Maria da Feira u Portugaliji. Ovaj projekat zasnovan je na socijalnom i obrazovnom radu koji se obraća ne-muzičarima i stanovništvu u celini, a za cilj ima to da bavljenje muzikom učini pristupačnim za svakog – za muškarce, žene i decu svih uzrasta i iz svih društvenih slojeva. Za dvanaest godina aktivnosti, kroz ovaj orkestar je, u različitim ulogama, prošlo više od 12.000 učesnika, uzrasta od tri godine do devedeset osam godina starosti, od socijalno ugroženih grupa do najuglednijih članova društva i lica sa specijalnim potrebama. Unutar ovog projekta Aleksandar vrlo pažljivo otkriva specifične talente i određuje uloge svakog pojedinca u velikom ansamblu, koji vrlo često broji i preko sto pedeset muzičara na istoj bini. Ovaj projekat finansiraju Opština Santa Maria da Feira, Portugalsko Ministarstvo za Kulturu i Evropska Unija.

U toku petnaest godina Aleksandar Carić je radio u Italiji za „International Yehudi Menuhin Foundation“ u okviru programa MUS-E. Ova fondacija, prisutna u šesnaest zemalja, obezbedjuje finansijska sredstva za veliki broj radionica. U tim radionicama Aleksandar se bavio otkrivanjem talenata i sklonosti učesnika za koje je pronalazio odgovarajuće uloge u ansamblu, omogućujući im učestvovanje, izgradnju i povećanje samopouzdanja.

U periodu od preko trideset godina umetničkog i obrazovnog rada, Aleksandar Carić je nastupao i držao radionice i predavanja u zemljama na nekoliko kontinenata, među kojima je najviše radio u Brazilu, Argentini, Urugvaju, Sjedinjenim Američkim Državama, Jermeniji, Južnoafričkoj republici, Maroku, Portugaliji, Španiji, Belgiji, Francuskoj, Italiji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji, Mađarskoj, Češkoj i Grčkoj.


Od 2003. godine, Aleksandar je selektor internacionalnog programa Festivala uličnih Svirača u Novom Sadu, manifestacije koja okuplja ogroman broj gledalaca, zahvaljujući izuzetno raznovrsnom programu. U kontinuitetu od 20 godina birao je i predstavljao umetnike iz preko trideset zemalja sa svih kontinenata. Takođe je sarađivao u organizaciji i selekciji programa sličnih festivala u Italiji i Portugaliji u koje je uključivao i umetnike iz Srbije.

Aleksandar Carić je, u svojstvu vođe grupe ili vođe nacionalne delegacije, bio učesnik brojnih projekata koje je finansirala Evropska Unija, u okviru programa Europa Cultura, Creative Europe i Erasmus+. Ovi projekti su uključivali veoma veliki broj učesnika i bili su zasnovani na intenzivnoj međunarodnoj saradnji.