12/04/2009 20:29

Premijera filma „Technotise – Edit i ja“

Nakon šestogodišnjeg rada za francusku strip izdavačku kuću, i preko 300 nacrtanih tabli, osetio sam potrebu da pokrenem svoje likove u animiranom filmu koji će pokušati da odgovori na sve izazove koje pred sebe postavlja akciona naučno-fantastična priča u budućnosti...“ Aleksa Gajić

Film „Technotise – Edit i ja“ autora Alekse Gajića imaće svoju svečanu premijeru na Festivalu filma i medija Cinema City. Rađen u maniru savremenih svetskih animiranih filmova, produkt je četiri vrste animacije (klasične 2D, 3D, vektorske i kolažne) kao i autentičnog likovnog izraza samog autora. Estetski uzor filma su japanske anime za koje je karakteristična stilizacija pokreta, odnosno svedena animacija. Stilizacija pokreta, prvobitno nastala iz praktične potrebe za što bržom serijskom izradom za televizijsko emitovanje, vremenom postaje prepoznatljiv manir i zaštitni znak japanskih animiranih filmova.

Nakon stripa "Technotise", koji je 1998. nacrtao za diplomski rad na Fakultetu primenjenih umetnosti, autor Aleksa Gajić primećuje pozitivne reakcije čitalaca na prizore beogradskih zgrada kojima su dodavani futurističko-arhitektonski elementi. Momenat prepoznavanja, koji stvara utisak uverljivosti i osećaj mogućnog, predstavlja osnovi efekat koji je autor želeo da postigne u svom filmu. Likovi filma su antiheroji koje fantastične okolnosti i situacije menjaju i teraju da čine nešto što inače ne bi. Dinamika je postignuta brzom smenom kadrova, naglašenim korišćenjem dekora i ilustrativnim praćenjem monologa, dok interesantan preokret u samoj priči preobražava film iz tragikomedije u fantastiku.

Film prikazuje Edit, prosečnu devojka, koja živi i studira u Beogradu 2074. Volonterski radi u istraživačkom centru gde neguje Abela, autističnog matematičkog genija, koji nakon otkrića formule koja objedinjuje sve energije na Zemlji potpuno prekida komunikaciju sa svetom oko sebe. Da bi povećala svoje intelektualne kapacitete, usled problema na fakultetu, Edit ugrađuje čip sumnjivog porekla. Kada sticajem okolnosti vidi grafikon misteriozne formule, njen čip postaje svestan samog sebe, i počinje da se razvija mentalno, potom i fizički u Editinu paralelnu ličnost...

Posebna pažnja u filmu posvećena je glasovima na čijoj realizaciji su radila velika imena srpskog glumišta. Glasove su likovima, između ostalih, pozajmili: Petar Kralj, Seka Sabljić, Srđan Todorović, Marija Karan, Boris Milivojević, Nikola Đuričko, Nebojša Glogovac i Sanda Knežević. Muzika za film “Technotise - Edit i ja“ delo je Borisa Furduja i Slobodana Strumbergera.