10/05/2010 07:53

Novi hrvatski film: "Moram spavat, anđele" i "Hrabro i na rezultat"

Dugometražni igrani film „Moram spavat anđele” Dejana Aćimovića, porodična drama sa poglavljima zajedničkog jugoslovenskog iskustva, bavi se sudbinom višenacionalne porodice sedamdesetih godina prošlog veka, u periodu zrelog titoizma. Radnja filma smeštena je u mali hercegovački grad u kojem živi dečak Goran od oca Hrvata i majke Srpkinje, a u široj i užoj porodici ima i pravoslavaca, katolika i muslimana koji, više-manje složno i skladno, žive pod svetonazorom dede – komuniste. Mali junak u početku prolazi kroz sva opšta mesta koja se mogu očekivati od nostalgičnog postjugoslovenskog retro filma (način života, sudbinske košarkaške utakmice, Titovi govori...), da bi Aćimović priču postepeno odveo dublje i dalje, sve do složene drame o razvodu iz dečije vizure i dirljive melodrame Aćimovićevom filmu klasične režije (scenario je napisala njegova sestra Tanja kojoj pripadaju i producentske zasluge mora se priznati fino i čvrsto jezgro i dosledno izvedena celina).

Aćimovićev dokumentarni film „Hrabro i na rezultat” o izvanrednim rezultatima invalidnog atlete, ukazuje i na rediteljevu zrelost i veliku humanost s kojom pristupa delikatnoj temi...

Dubravka Lakić, selektor internacionalnog programa CCIFF