01/05/2011 08:32

Cinema Now

now.cinemacity.org

CINEMA NOW  je koncipiran kao programski prostor za mlade, talentovane i uspešne filmske stvaraoce. Čine ga neki od naših najperspektivnijih reditelja, glumaca, kamermana, montažera, dizajnera zvuka i producenata. Cilj koncepta je da publici približi njihov rad, aspiracije i uspehe, a samim tim i naš film danas i pravac njegovog razvoja u budućnosti.

Prostor za predstavljanje mladih i talentovanih filmskih stvaralaca biće otvoren kroz različite festivalske sadržaje. Nekoliko programskih selekcija predstaviće filmove ovih autora. Up to 10.000 bucks je međunarodna selekcija filmova snimljenih budžetom manjim od 10.000 dolara, a Hungry Days izbor najboljih ranih ostvarenja autora iz celog sveta. Obe su namenjene afirmaciji novih autora, dok će se kroz Nacionalnu klasu prikazati već ostvareni uspesi i premijere mladih domaćih filmskih stvaralaca.

Prateći festivalski programi služe susretu, upoznavanju, razmeni kontakata i razvoju saradnje između filmskih autora, predstavnika filmskih festivala i institucija, različitih generacija i zemalja, kao i edukaciji kroz radionice, master klasove, diskusije i tribine.

Ovogodišnju festivalsku kampanju, na vizuelnom i programskom planu, obeležiće naši reditelji, glumci, kamermani, montažeri, dizajneri zvuka i producenti.

Cinema City kroz CINEMA NOW želi da predstavi savremeni domaći film novih, mladih, talentovanih i perspektivnih autora i podrži ih u stvaranju, oblikovanju i razvoju budućnosti našeg filma.