Grad bioskop

Tokom meseca juna Novi Sad će se pretvoriti u bioskopsku arenu zahvaljujući festivalu Cinema City. U pomenutom vremenskom intervalu, a po prostornim rešenjima plana festivala, nekoliko lokacija u Novom Sadu biće adaptirano za potrebe filmskih projekcija.Bioskopska mreža od nekoliko bioskopskih punktova, čiji je cilj celodnevno animiranje pažnje posetilaca festivala, zajedno sa brojnim lokacijama na kojima će se održavati muzičko-zabavni i edukativni program festivala, osmišljena je tako da u potpunosti intezivira dinamiku života grada Novog Sada u letnjem periodu.

.