ImpresumIzvršni odbor / Executive Board

Miloš Ignjatović - Direktor festivala / Festival Director
Dušan Galović - Izvršni direktor / Executive Director
Andrija Kovač - Kreativni direktor / Creative Director

Tim Festivala / Festival Team:

Mina Padežanin - Menadžer projekta / Project Manager
Milan Stojanović - Direktor programa / Program Director
Petar Protić - Filmski selektor i urednik kataloga / Film Selector and Catalogue Editor
Vladan Petković - Filmski selektor / Film Selector
Miloš Pušić - Filmski selektor programa Up to 10,000 Bucks / Up to 10,000 Bucks Film Selector
Ivana Todorović Vojvodić - Urednik veb sajta i projektni menadžer/ Web Site Editor and Project Manager
Daniela Vukov Rus - Projektni menadžer / Project Manager
Vesna Stanišić - Koordinator programa / Program Coordinator
Dina Vuković - Programski koordinator, Up to 10.000 Bucks / Program Coordinator, Up to 10.000 Bucks
Jovan Marjanović - Menadžer produkcije festivala / Production Manager
Sanja Ljumović - Menadžer službe za goste / Guest Service Manager
Anđelka Janković - Marketing menadžer i PR / Marketing manager and PR
Maja Cvetković - Media menadžer / Media Manager
Ana Milićević - Online PR team
Bisenija Mrdaković - Markering i PR team
Andreja Mirić – Dizajn i priprema kataloga za štampu / Design and Catalogue Prepress Production
Milutin Lukić - Koordinator distribucije i brendinga / Distribution and Brending Coordinator
Miloš Dakić - Veb tim / Web Team
Zoran Dokić - Koordinator kopija / Print Coordinator
Ibis Čerimagić - Asistent programa / Programme Assistant
Aleksandar Ljiljak - Montaža / Editing
Marija Bukurov - Prevodilac / Translator
Jelena Popović - Prevodilac kataloga / Catalogue translator
Kristina Koprivšek - Prevod i titlovanje / Translation and Subtitles
Radmila Ercegovac - Prevod i titlovanje / Translation and Subtitles
Kristina Kovač - Prevod i titlovanje / Translation and Subtitles
Milina Janković - Prevod i titlovanje / Translation and Subtitles
Jelena Lagator - Prevod i titlovanje / Translation and Subtitles
Jelena Nikolić - Prevod i titlovanje / Translation and Subtitles
Dušana Todorović - Prevod i titlovanje / Translation and Subtitles
Evidens biro i konsalting - Finansije / Finance
Štamparija Stojkov (Novi Sad) - Štampa / Print
Gigs Tix - Prodaja ulaznica / Ticket Sales