Impresum

Miloš Ignjatović - Direktor festivala / Festival Director

Milan Stojanović  - Direktor programa / Program Director

Hana Ljiljak - Izvršni direktor / Executive Director

Ivana Todorović  Vojvodić - Urednik veb sajta i projektni menadžer/ Web Site Editor and Project Manager

Daniela Vukov Rus - Projektni menadžer / Project Manager

Vesna Stanišić - Koordinator programa / Program Coordinator

Petar Protić - Filmski selektor i Urednik Kataloga / Film Selector and Catalogue Editor

Vladan Petković - Filmski selektor / Film Selector

Srdan Golubović  - Filmski selektor za Up to 10.000 bucks / Film Selector for Up to 10.000 bucks

Jovan Marjanović - Menadžer produkcije festivala / Production Manager

Jelena Radenković - Menadžer službe za goste / Guest Service Manager

Maja Cvetković - Menadžer marketinga/Marketing Manager

Sanja Đurović - Asistent programa / Program Assistant

Ibis Ćerimagić - Asistent programa / Program Assistant

Mina Padežanin - PR

Željko Berber - Koordinator izvršne produkcije / Executive Production Coordinator

Dina Vuković - Programski koordinator, Up to 10.000 Bucks / Program Coordinator, Up to 10.000 Bucks

Marija Stojanović - Programski koordinator, Cinema Youth / Program Coordinator, Cinema Youth

Marija Stojanović - Producent / Producer

Bojana Nikolić - Art direktor / Art director

Ivan Stojiljković - Reditelj / Director

Jovan Mikonjić - Animator / Animation

Bojan Čizmić - Dizajner zvuka / Sound design

Vukašin Antić - Dizajner / Design

Jovan Mikonjić - Dizajner / Design

Ana Konjović - Koordinator projekta / Project coordinator

Jovan Obradović - Dizajn / Design

Biljana Popović - Sekretarica žirija / Jury Assistant

Milica Komar - Sekretarica  žirija / Jury Assistant

Dušan Galović - Koordinator brendinga / Brending Coordinator

Alisa Rastovac - Distribucija / Distribution

Marko Suba - Distribucija / Distribution

Milorad Kapor - Master of Ceremony

Aida Alilović - Press conference and Ceremony

Miloš Dakić - Veb tim / Web Team

Jelena Krajšić - Veb tim / Web Team and online communications

Sanja Kosanović - Služba za goste / Guest Service

Marija Lero - Služba za goste / Guest Service

Zoran Dokić - Koordinator kopija / Print Coordinator

Milan Rakić - Koordinator pratećeg programa / Aditional Program Coordinator

Aleksandar Ljiljak - Montaža / Editing

Slobodan Birgermajer - IT

Dženana Huseinović  - Prevodilac / Translator

Kadira Huseinović - Prevodilac / Translator

Marija Bukurov - Prevodilac / Translator

D punkt - Prelom / Prepress

Kristina Koprivšek - Prevod i titlovanje / Translation and Subtitles

Radmila Ercegovac - Prevod i titlovanje / Translation and Subtitles

Kristina Kovač - Prevod i titlovanje / Translation and Subtitles

Milina Janković - Prevod i titlovanje / Translation and Subtitles

Jelena Lagator - Prevod i titlovanje / Translation and Subtitles

Jelena Nikolić - Prevod i titlovanje / Translation and Subtitles

Evidens
biro i konsalting - Finansije / Finance

Zoom Media - Tehnika

Jan Audio team - Tehnika

Magyar Szo Lapkiado kft - Štampa / Print

GIGS TIX - Prodaja ulaznica / Ticket Sales