Impresum

Miloš Ignjatović - Direktor festivala / Festival Director

Milan Stojanović  - Direktor programa / Program Director

Mina Padežanin - Menadžer projekta / Project Manager

Ivana Todorović  Vojvodić - Urednik veb sajta i projektni menadžer/ Web Site Editor and Project Manager

Daniela Vukov Rus - Projektni menadžer / Project Manager

Vesna Stanišić - Koordinator programa / Program Coordinator

Petar Protić - Filmski selektor i Urednik Kataloga / Film Selector and Catalogue Editor

Vladan Petković - Filmski selektor / Film Selector

Jovan Marjanović - Menadžer produkcije festivala / Production Manager

Jelena Radenković - Menadžer službe za goste / Guest Service Manager

Anđelka Janković - Marketing menadžer i PR / Marketing manager and PR

Maja Cvetković - Media menadžer / Media Manager

Dina Vuković - Programski koordinator, Up to 10.000 Bucks / Program Coordinator, Up to 10.000 Bucks

Marija Stojanović - Programski koordinator, Cinema City Campus / Program Coordinator, Cinema City Campus

Andrija Kovač - Art direktor / Art director

Dušan Galović - Koordinator brendinga / Brending Coordinator

Milutin Lukić - Distribucija / Distribution

Miloš Dakić - Veb tim / Web Team

Zoran Dokić - Koordinator kopija / Print Coordinator

Aleksandar Ljiljak - Montaža / Editing

Marija Bukurov - Prevodilac / Translator

Kristina Koprivšek - Prevod i titlovanje / Translation and Subtitles

Radmila Ercegovac - Prevod i titlovanje / Translation and Subtitles

Kristina Kovač - Prevod i titlovanje / Translation and Subtitles

Milina Janković - Prevod i titlovanje / Translation and Subtitles

Jelena Lagator - Prevod i titlovanje / Translation and Subtitles

Jelena Nikolić - Prevod i titlovanje / Translation and Subtitles

Evidens
biro i konsalting - Finansije / Finance

Magyar Szo Lapkiado kft - Štampa / Print

GIGS TIX - Prodaja ulaznica / Ticket Sales