Grad bioskop

U periodu 21 - 28. juna 2014. godine grad Novi Sad će se pretvoriti u bioskopsku arenu zahvaljujući festivalu Cinema City. U pomenutom vremenskom intervalu, a po prostornim rešenjima plana festivala, nekoliko lokacija u Novom Sadu će biti adaptirano za potrebe filmskih projekcija - centralni deo grada postaje velika festivalska arena.Bioskopska mreža od četiri bioskopska punkta, čiji je cilj celodnevno animiranje pažnje posetilaca festivala, zajedno sa brojnim lokacijama na kojima će se održavati muzičko-zabavni program festivala, osmišljena je tako da u potpunosti intezivira dinamiku života grada Novog Sada u navedenom periodu.

Lokacije
Mapa Festivala
Grad bioskop
Lokacije festivala