Grad bioskop

Tokom meseca juna Novi Sad će se pretvoriti u bioskopsku arenu zahvaljujući festivalu Cinema City. U pomenutom vremenskom intervalu, a po prostornim rešenjima plana festivala, nekoliko lokacija u Novom Sadu biće adaptirano za potrebe filmskih projekcija - centralni deo grada postaje velika festivalska arena.Bioskopska mreža od nekoliko bioskopskih punktova, čiji je cilj celodnevno animiranje pažnje posetilaca festivala, zajedno sa brojnim lokacijama na kojima će se održavati muzičko-zabavni i edukativni program festivala, osmišljena je tako da u potpunosti intezivira dinamiku života grada Novog Sada u letnjem periodu.

Lokacije
Mapa Festivala
Grad bioskop
Lokacije festivala